sábado, 1 de decembro de 2012

Os biosbardosOs biosbardos son unha figura mitolóxica existente en Galicia coa que se adoita gastar bromas aos non iniciados na súa caza.

Na broma, que normalmente é gastada a algunha persoa foránea, invitase ao non iniciado a ir cazar biosbardos durante a vindeira noite, para a cal deberá de levar un saco e un pau. Unha vez de noite, haberá que levalo a un sitio escuro, mandarlle abrir o saco a ras de terra  ou nalgún burato e coa escusa de ir espantar os biosbardos para que vaian para o saco marchar e non volver máis. Deixándoo alí ó inocente durante toda a noite.

Existe unha rima para poder cazar o biosbardos, que moitas veces o incauto quedaba repetindo toda a noite:

Biosbardo
ven o saco
que a alpabarda
por ti agarda

A súa orixe parece estar relacionada con algún posible ritual iniciático da caza, onde para formar parte dese grupo de cazadores o non iniciado tería que pasar unha noite só na escuridade.
Seres semellantes ós Biosbardos son: Os gamusinos, espallados por diversos puntos da península e Cuba; os dahu, da rexión alpina de Francia, da Suíza e Italia francófonas e o tamarro de Cataluña e Andorra 

sábado, 3 de novembro de 2012

Os Séculos Escuros e o prerexurdimento na comarca de Monterrei
Denomínase Séculos Escuros ó período que vai dende o século XVI ó XVIII. Nesta etapa da historia, a lingua galega, falada por toda a poboación na época medieval (desde os reis e bispos até as clases máis desfavorecidas), deixa de empregarse como lingua escrita a favor dun castelán impulsado dende as cortes de Castela. As manifestacións literarias en galego son moi escasas, pero aquí, na comarca de Monterrei temos algúns exemplos.
SONETO DE MONTERREI

O Soneto de Monterrei é un poema de estilo renacentista do século XVI (posiblemente na década de 1530). É unha das poucas mostras de poesía  galega nos Séculos Escuros.
 Este poema de autor descoñecido presenta a súa  composición nun ambiente bucólico, cun ton especialmente narrativo na primeira estrofa (que funciona coma unha especie de introdución) é dialogado nas tres restantes, reproducindo unha conversa entre unha pastora e un home, a cal lembra polo espazo en que se produce e pola situación dada (non polo contido do diálogo) ás pastorelas medievais.

Alá en Monterrei en Val de Laça,
a Violante vi beira de un río
tan fermosa, en verdá, que quedei frío
de ver alma inmortal en mortal maça.

De un alto e lindo corpo a seda laça
a pastora sacaba fío a fío,
quando lle dise: - “Morro, corta o fío”
- “Vólveo, non cortarei, seguro pasa”.

- “¿E como pasarei, se eu acá quedo?
Se pasar –respondí- non vou seguro
que este corpo, sen alma, morra cedo”.

- “Coa miña, que levas, te aseguro
que non morras pastor” – “Pastora hei medo;
o quedar me parece máis seguro.
ÉGLOGA DA VIRGINE DEIPARA

Manuscrito da obra "Égloga da Virgine Deipara"

O segundo exemplo é unha obra de teatro creada no colexio xesuíta de Monterrei e representada en 1581 no mesmo colexio diante de D. Gaspar de Acevedo e Zúñiga conde de Monterrei por aquela época.
O Conde de Monterrei D. Gaspar de Acevedo e Zúñiga
Esta peza de teatro é de estilo pastoril e aínda que utiliza o galego, non encaixa estritamente na literatura galega, xa que ademais de galego tamén utiliza o portugués, o latín e o castelán. Sendo estes dous últimos os máis utilizados na obra.
O argumento da obra é unha festa que un pastor chamado Regiano vai a facer para o día da concepción da virxe. O pastor anuncia a súa festa por tódalas partes de onde tódolos lugares de onde normalmente viñan  os estudantes do colexio. Chegando pastores de todos eses lares que “Armaran asi un justoso desafio sobre quien alabara mejor aquella de quien todos somos mui aficionados y debotos”.
A obra termina cun himno en galego sobre a irmandade entre portugueses, galegos e casteláns:


“Viva!, Viva!, Viva!
Philippo en Portugal
Castela e Galicia
con grande irmandad.
Vivan os galegos
e os castelás
e os lusitanos
seglares e crego[s]
no aia mays renegos
nem guerra ne afan”


Esta obra teatral créese que serviu de inspiración para o : “Entremés famoso sobre a pesca do rio Miño” peza teatral de Gabriel Feixoo de Araúxo de arredor de 1671, que pasa por ser a primeira escrita totalmente en galego.
Louvores do Cardeal Quevedo

Cardeal Pedro Quevedo e Quintano
Por último os “Louvores do Cardeal Quevedo” son un conxunto de tres poemas independentes realizados probablemente en 1816 con motivo da proclamación como cardeal do bispo de Ourense Pedro Quevedo e Quintano. Estes poemas xa non pertencen ós Séculos Escuros, senón ó prerrexurdimento, unha etapa intermedia entre os Séculos Escuros e o rexurdimento  que transcorre entre 1808 (ano do comezo da guerra contra os franceses) e 1863 (data da publicación de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro).
Pois ben, dous destes tres poemas foron atopados nun manuscrito que achou Fermín Bouza-Brey en 1927 na parroquia de Mandín. Bouza obtivo o citado documento do crego Benito Montero Álvarez. Posteriormente, facilitoulle este testemuño a Xosé María Álvarez Blázquez, quen editou por primeira vez os dous poemas  no tomo II da súa Escolma de Poesía Galega.

Albíxiras, pobre xente,
pois voso pai un fatelo
ten que lle chaman capelo,
bó pra ter o corpo quente.
E inda eu nunca revente
se non vo lo ha de dar.
Calade, que ha de estrañar
verse todo de encarnado,
y entonces se bota a un lado.
¡Cómo habedes de campar!


Albíxaras, meu crego que esto escribes;
albíxeras, por máis que a pruma mollas
nas engradas que pingan polas follas
e pingarán de gozo mentras vives.
De albíxaras e gaita non te prives;
bota outro trago, pesares xa non collas,
pois aquil de quen todo recibiche
de bispo a cardenal subido viche.


Estes dous poemas chegaron ata os nosos días sen asinar, pero pénsase que foron escritos pola mesma man.


Bibliografía:
  •  LA ÉGLOGA DE VIRGINE DEIPARA Y EL TEATRO DE LOS JESUITAS EN GALICIA DURANTE LA EDAD MODERNA.  Instituto Ignacio de Loyola


  •  A LITERATURA GALEGA DOS SÉCULOS ESCUROS E DO PRERREXURDIMENTO.  Juan Javier Baldomir Cabanas

luns, 15 de outubro de 2012

Augas da comarca: Manancial de CabreiroáSe hai algo que caracteriza o val de Monterrei, ademais do viño e do entroido, son as súas augas minerais. Con esta publicación sobre o manancial de Cabreiroá quero comezar unha sección que revisará os mananciais da comarca dende os máis famosos ata algúns practicamente descoñecidos.

Nun principio o manancial de Cabreiroá non era máis que unha charca que só coñecían os veciños do lugar. Aínda que xa era utilizada en busca de remedio para certos males, a súa fama non chegaba moito máis alá  da aldea de Cabreiroá. Foi entón cando o cura da parroquia, en agradecemento pola mellora experimentada grazas as súas augas, decidiu construír alí unha fonte. A construción desta primeira fonte, provoca o aumento da súa sona en toda a comarca, o que levou a D. José Manuel García  Barbón a analizar as augas que alí brotaban.
Estatua de Ramón y Cajal no recinto do balneario
Unha vez que as súas propiedades son certificadas, D. García Barbón adquire a fonte e os terreos colindantes, emprendendo obras de hixiene e embelecemento para dar ó manancial unhas mellores condicións e facilitar o acceso ós auguistas. Como consecuencia destas obras, o número de visitantes sufre un gran aumento, o que leva a construír, en 1906, unha planta de envasado. Nese momento vólvese a solicitar un análise da auga a D. Santiago Ramón y Cajal, premio nobel de fisioloxía e medicina, quen certifica o excelente estado da auga e as súas propiedades mineromedicinais, polo que o 15 Decembro dese mesmo ano foron declaradas de utilidade pública.

Entrada ó xardín

Vista do hotel

Foto do hotel e o tranvía
En 1907 inícianse as obras do hotel-balenario, ofrecéndolles ós visitantes unha residencia de luxo; tódalas habitacións eran amplias e con luz exterior, o hotel dispuña dunha  cociña selecta e adecuada as necesidades dietéticas dos hóspedes, un gran comedor, salón de festas, capela para uso exclusivo do balneario, sala de xogos, billar, garaxe, luz eléctrica, etc.

Pasillo da planta baixa do hotel
Pasillo da segunda plata do Hotel
Mentres, a envasadora non se queda atrás, e segundo o que publicaban os xornais da época só en Xullo de 1908 enviáronse 1730 caixas de 50 botellas cada unha de camiño para Bos Aires. Algo moi reseñable tendo en conta que na Arxentina en Xullo e inverno.Anuncios de Cabreiroá na Arxentina
Vagón de mercancias do tranvía
En 1908 a compañía explotadora de Cabreiroá constrúe un tranvía de tracción animal para facilitar o acceso ó balneario dende o centro de Verín. Este tranvía tiña un percorrido de 2,4 Km e foi o segundo do seu tipo en toda Galicia. A liña comezaba na Rúa Laureano Peláez no seu cruce coa Rúa Luis Espada, seguía pola Rúa Constitución cara á estrada de Cabreiroá discorrendo pola Infestela. No quilómetro 1,4  a vía deixaba a estrada e enfiaba cara ó balneario cunha curva cerrada, atravesaba unha ponte construída sobre o regato que ven de Ábedes e entraba no recinto do balneario onde tiña parada fronte o pavillón das augas. Non se sabe exactamente cando deixou de estar en servizo este tranvía, aínda que se cree que foi en 1930 pois daquela o balneario xa oferta viaxes en automóbil e en autocar.
Antiguo etiquetado das augas de Cabreiroá

En 1936, e debido a guerra civil,  pecha por primeira vez o hotel-balneario para converterse entón en Hospital de enfermería para o fronte de Asturias. O acabar a guerra volta a abrir ata que en 1961 pecha definitivamente as súas portas.

Pero o peche do hotel-balneario non interfire na planta de envasado que sigue a súa produción de auga embotellada. Na década dos 90, Hijos de Rivera (Estrella Galicia) entra no accionariado da empresa e no ano 2006 adquire a totalidade dela, dende entón leva invertido máis de 12 millóns de euros en incorporar as instalacións a tecnoloxía máis avanzada do mercado.
Quiosco dos auguistas
O quiosco por dentro


Hoxe en día, o recinto do balneario segue a ser visitado por milleiros de turistas e veciños da zona. O seu xardín é único na zona, do seu quiosco segue a saír auga para calquera que se queira pasar por alí e as súas impoñentes árbores parecen que suban ata o ceo dotando a  todo o recinto dunha aura mística de paz e harmonía.Enlaces de interes:

luns, 10 de setembro de 2012

Entrevista ó descubridor da “Estela do Guerreiro de Pedralta”

 Nado o sete de setembro do 1970 en Castrelo do Val. José Luís Lozano Rúa tivo unha vida normal ata que unha pedra se cruzou no seu camiño, pero non unha pedra normal. A pedra coa que José Luís se cruzou era unha estela con forma antropomórfica de máis de tres mil anos de idade. Dende que se fixo público o achado da “Estela do Guerreiro de  Pedralta” José Luís tivo que pelexar con patrimonio e as administracións para que a pedra quedara na aldea. Agora, xa pasado un tempo de todo isto, falamos con el a través do Facebook para facer unha entrevista e este foi o resultado.

 ¿Como encontraches a estela?

Como sabes, por motivos de espazo televisivo cando se deu a noticia, dixen que a atopei eu arando, cando foi outra persoa.
A leira da Pedralta é de meu irmán, Manuel Lozano Rúa, e no ano 2008 díxolle a un veciño de Vilamaior que lle roturara a leira, foi el quen arrincou a estela a un metro aproximadamente de profundidade.
Así estivo ata o ano seguinte, no alto do burato do que saíu, apoiada de plano e algo ladeada, a medias dentro e a medias fóra da terra, como se tivese vergoña de saír de todo daquel oco no que levaba non se sabe canto tempo.
Case un ano despois, dando un paseo, dende a pista chamada a Corredoira, vin aquela pedra de granito e acerqueime a vela mellor. Era pola tarde, quedaba unha hora de sol, o cal lle daba a pedra de maneira que destacaban unhas sombras que lembraban círculos dende uns quince ou vinte pasos de distancia.
Deume un salto o estómago, aquelo era un petroglifo, do cal souben o valor moito tempo despois.
Tiveron que pasar dous anos e pico para que un arqueólogo o viñera ver e puxera patas arriba todo o que eu pensaba sobre o mundo da arqueoloxía.

Dende logo que tivo que ser emocionante descubrir o petroglifo. ¿Cambiouche a vida descubrir a "Estela do guerreiro”?

Esta é unha pregunta de difícil resposta. Basicamente non, non me cambiou nada, eu sigo sendo a mesma persoa. A nivel intelectual levoume a interesarme máis pola cultura castrexa e celta e a nivel social fíxome coñecer xente que doutra maneira non houbera coñecido, como pode selo teu caso, pero especialmente o coñecer arqueólogos e demais.
Podo dicir que a nivel persoal si me cambiou un pouco, fíxenme máis implicado en certos temas, que sempre me interesaron, pero nos que non me mollaba tanto.
Resumindo,en certos aspectos cambiou un pouco de forma beneficiosa e interesante; e noutros non

¿Pensas que foi casualidade que ti encontraras a pedra?

Pois si, de tódolos veciñ@s de Castrelo, eu era o máis apropiado para atopala, ou se queres, que a pedra me atopara a min. Pódeselle botar imaxinación, e dicir incluso que o guerreiro escolleu ben á persoa que tiña que descubrilo e protexelo.
Casualidade ou non, calquera outro houbera feito outras cousas, dende vendela pedra a un empresario de Verín, ata levala para casa e facer unha mesa ou unha fonte con ela, como hai tantas por aí. No peor dos casos puido haber rematado formando parte dun muro dunha casa, como é o caso doutra parecida, que tamén era un marco entre términos e que forma parte da parede dunha lareira. Polo que sei, formaba parte doutras sete estelas que delimitaban o termino das terras de Baroncelli. Pode que a Estela do Guerreiro da Pedralta tamén fixera de linde entre as tribus que vivían nos castros de Baroncelli e da Cabanca, aínda que os arqueólogos din que non son contemporáneos, dado que hai como mil anos entre a pedra e o castro. Pero puideron delimitar esas terras dende hai eses tres mil anos cando que se calcula que a labraron e a puxeron en pé.
Vouche contar que no documento do catálogo do marqués da Ensenada de 1730, aparece como pedra do Couto,    limitando a parroquia de Vilamaior e Castrelo. O couto sería a terra pertencente á parroquia de Castrelo do val, e dando por certo que as parroquias levan sendo o que son dende os romanos, eu atrévome a dicir que os romanos moitas veces deixaban as cousas como estaban, sobre todo nas áreas onde non tomaban as poboacións pola forza, como é o noso caso. Sendo “nos” a comarca do Támega e a súa área de influenza. Área que era moi visitada pola súa riqueza en estaño para facer bronce, como atestiguan as decenas, por non dicir centenas, de minas que hai dende Vilardevós ata Laza.
Perdoa que me estenda tanto, unha pregunta relativamente sinxela coma esta da lugar a unha resposta tan complexa, por iso de tratar de explicar en palabras o que pode ser un sentimento como o de emocionarse ó ver unha pedra.

Non pasa nada, pero si que é verdade que da a sensación de que o guerreiro de pedra escolleu a outro guerreiro para que o atopara. Ti tamén te metiches en mil loitas por defender esa pedra. ¿Como foi esa guerra que mantiveches coa Xunta e con patrimonio?

Está en standby. Eu estou disposto a seguir loitando pola permanencia da estela ata onde poida, co apoio dos veciños, amigos e persoas interesadas, coa intención de presionar ó máximo a patrimonio.
Hoxe por hoxe hai un convenio entre o concello e a dirección xeral de patrimonio de Santiago, no que se di  que a pedra vai a Santiago ata fin de ano, nese tempo o concello habilita unha sala para expoñela, logo quédase un ano prorrogable a dous, e finalmente irá o museo arqueolóxico de Ourense
Dende o museo están presionando moi duro, e son os causantes do expediente que se me abriu en febreiro
Polo visto dependen da estela para o presuposto do museo, e o seu director é un pouco tocapelotas
Bueno, como che dicía, estou pensando en 'molestar' un pouco a patrimonio.

E durante este período no que loitabas por manter a estela en Castrelo, ¿sentícheste apoiado pola xente ou houbo momentos nos que te sentiches só?

Esta é unha pregunta moi persoal,e vai ter unha resposta persoal tamén.
Sentinme apoiado e incomprendido o mesmo tempo,e sobre todo abandonado polas administracións a miña sorte.
Como sabes, estiven recollendo firmas en Verín durante un mes. Tódalas mañás collía a bici e adicábame a recorrelas rúas e comercios da vila, falando coa xente. E houbo de todo, persoas que sen coñecerme decidiron pedirme unha folla para levar a súa casa e que firmara toda a familia, e outras que rexeitaron de plano a proposta.
Fun as escolas e pasou o mesmo, en dúas firmaron tódolos profesores e empregados, e houbo unha onde os profesores de historia decidiron non firmar en bloque, e incluso “perderon” as follas que lles deixei. Eu tamén estiven a punto de 'perdelos papeis' nese caso,e aínda teño pensado facer algo ó respecto, con respecto, como levar a unha arqueóloga da universidade de Vigo a dar unha charla, ou algo así .
 En canto os concellos, o de Castrelo fixo o que puido ó respecto, tendo en conta a apatía e falta de ganas común a tódolos funcionarios que coñezo, aínda que na miña opinión puido facer máis, xa que no tema da miña sanción deixáronme un pouco co cu o aire.
No concello de Verín fun falar co encargado de cultura, e recibín unha resposta que resume a perfección a súa funcionalidade, un ano despois de que a estela fose dada a coñecer polos arqueólogos a través dos medios, e saíse a nova tanto nos diarios como na televisión a súa resposta foi: “eu non sabía nada”'.
Está visto que a cultura non interesa nos concellos, e pouco nas escolas; a nivel de calle é peor,e como mostra unhas anécdotas:
Unha señora, nunha farmacia, pídolle a firma e respondeme agarrando o bolso cas dúas mans: “eu non firmo nada”. Non pasaría nada se a señora non coñecese a meus pais e xa estivera na miña casa, pero naquel momento non me mirou nin para a cara e solo pensaba que a quería estafar ou roubar.
Outra señora, moi estirada, en correos o primeiro ou segundo día de recollida de firmas: "Yo no hago de esas cosas"
Unha moza, empregada dun comercio, despois de que levara a folla alí unha semana díxome "¿Podes levar a folla? É que me enfado coa xente polo burriña que é e non podo aguantarme. E teño que ser amable porque estou aquí para servirlle os produtos”
Un amigo,dáme unha palmada nas costas e dime todo eufórico:"eu xa che firmei en tres ou catro sitios ,en tal bar, en tal librería, en tal ferretería e noutro sitio máis”
Houbo un home, propietario dun negocio hostaleiro, que cada semana tiña corenta ou cincuenta firmas, e díxome: “hai persoas que firman sen ler o papel, só porque llo pos diante, e hai outras que cando o len pregúntanme máis cousas sobre o tema. Curiosamente, as primeiras soén ser de aquí, e non saben de que vai a cousa, e as segundas son de fóra e xa coñecen a noticia polos periódicos”
Non sei se isto responde á túa pregunta, pode que me sentise só e canso, pero sempre había alguén que me animaba a seguir, persoas coma ti que eu sei que mirades un pouco máis alá do cotián.

Moitas gracias polo cumplido. Pero volvendo a pedra, nos últimos tempos supoño que tiveches moitas visitas de arqueólogos e xente do gremio ¿Que nos podes dicir dela? ¿Que é o que a fai tan especial?

Non sei ata que punto me dixeron todo o que sabían todos estes estudosos, xa que cada un ten un campo de estudo diferente, e entre eles non comparten demasiada información. Acompañando a Miguel Losada veu un antropólogo, Rafael Quintía, presidente de SAGA, que quedou impresionado ó ver a pedra, a pesares de non ser o seu campo de estudo.
Os directores de patrimonio, de Ourense e Santiago, Alberto Seara e Roberto Pena, non lle prestaron demasiada atención. Penso que moito tempo nun despacho non é bo para manter a chispa, ou ver demasiadas pedras fai que sexan todas iguais o final.
Nieves Amado, trouxo a un técnico do CSIC, Manuel Santos, recoñecido a nivel internacional, viña dende Madrid e estivera en Finlandia e logo ía ir a Irlanda, vamos, un erudito en toda regla que tampouco lle prestou moita atención a estela. Iso si, fíxolle dous calcos e mil fotos, pero non dixo nada novo. Tamén veu o fotógrafo Mani Moreton, reputado a nivel galego, encargado polo Gaias para preparar o catálogo da expo gallaecia pétrea, que quedou impresionado ca estela e a súa historia.
Respondendo por fin as túas preguntas, e repetindo o que dixeron nos medios, a “Estela do Guerreiro da Pedralta” é un monolito de granito, dunha tonelada de peso, unhas medidas de 175 X 75 X 35, coa representación da panoplia do guerreiro da idade de bronce grabada, composta por unha espada, un escudo e un carro, tirado por dous cuadrúpedos, que poden ser vacas ou bois.
O que fai especial a estela é precisamente todo isto, sendo a primeira catalogada en Galicia con toda a panoplia representada. Polo tanto é única ata agora, pode que haxa máis, pero estarán enterradas ou reutilizadas.
A estela tamén ten uns rebaixes laterais, chamados escotaduras, que tratan de darlle a forma humana a pedra. Isto tamén a fai única,estando a cabalo entre un menhir e unha estatua. Distínguese das estelas do sudoeste, nome xenérico dado a estas pezas, en que nas outras aparece o guerreiro representado dentro da panoplia, e neste caso é a propia pedra a que ten forma de guerreiro.
Pódese dicir por tanto, e repetindo as palabras de Bruno Rúa, que é probablemente a primeira representación en pedra e en tres dimensións dunha figura humana, con simbolismo inscrito, do noroeste peninsular.

E xa para rematar. Agora que xa está máis calmo o tema da estela ¿Tes algún proxecto de cara ó futuro?

Teño varios, como obxectivos a corto prazo quixera crear unha asociación cultural que conserve o patrimonio de Castrelo do Val e asesore a xente da súa importancia e abrir un museo etnográfico no pobo e do pobo o marxe da administración. E xa a longo prazo, recuperar o castro da Cabanca, a necrópole romano-sueva de San Martiño, crear unha área interpretativa sobre a vida castrexa no val do Támega e o máis importante, ensinarlle aos nenos o que é a súa terra, a súa historia e o que deben legarlle ós seus fillos.mércores, 1 de agosto de 2012

Visita a ParadiñaParadiña é unha aldea abandoada do concello de Monterrei, pertencente a parroquia de Rebordondo. Situada na unión do Río Rubín con dous dos seus afluentes, esta aldea quedou deshabitada a principios da década dos 90.
Hoxe en día, esta aldea, é un lugar esquecido para a maioría da xente da comarca, por iso dende este blog queremos facerlle  unha homenaxe a este pobo que nos seus días foi un paso obrigado para chegar a Limia e no que hoxe so pasa un camiño que pronto quedará cuberto de maleza.


Entrada a Paradiña dende Infesta

Paradiña pertenceu a parroquia de Vilaza ata o arranxo parroquial de 1893 onde pasou a formar parte da parroquia de Rebordondo

A maioría  das casas están construídas con material xistoso  e so nalgunhas portas podemos encontrar algunha pedra granítica 

Esta casa, situada a entrada da aldea por Infesta, é a máis grande da  aldea e a que mellor estado de consevación ten

Entrada a capela de San Pacio, único edificio relixioso que existía na aldea

Ponte que une Paradiña con Rebordondo

Como se pode apreciar, esta ponte de un so ollo e dunha factura bastante nova, de mediados do século XX aproximadamente

Fonte que se atopa xusto embaixo da ponte

No Dicionario xeográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz  de 1849, Paradiña aparece como: Parada da Serra, pertencente ó concello de Laza e a parroquia de Vilaza. Nela existían 5 casas habitadas e 20 veciños

Casa da María do Arangaño, unha curandeira que vivíu  en Paradiña e que curaba coa auga  dos ríos  que por alí pasan


 Só a capela conserva parte do tellado, o resto de casas , como se pode ver na fotografía, están nun estado ruinoso

Unha das rúas de Paradiña

Escaleiras que levaban a un colmear  

mércores, 13 de xuño de 2012

Paseo pola aldea de Monterrei

Supoño que quen máis ou quen menos todos coñecemos o Castelo de Monterrei, pero hoxe quixera invitarvos a dar un paseo pola súa aldea. Obviando o castelo e as súas altivas torres daremos unha volta pola que foi durante moito tempo a vila máis importante de comarca e una das máis importantes do sur de Galicia
Camiño que daba acceso a igrexa dende a Rúa PrincipalNo 1512 Gonzalo Rodríguez de la Pasera escribe un informe para o rei Fenando "O Católico" no que xa comentaba o despoboamento da vila, dicindo que xa so quedaban nela once veciños casados e que xa facía máis de sete anos que  cairan máis de duascentas casas porque tódolos veciños baixaban a Verín ou a Pazos. Ó final deste informe suxerialle ó rei que a fixera franca para que se volvera a poboar.


Esta casa situada ó pé do castelo na praza da constitución foi nun principio o cuartel de infantería e máis tarde  un posto da Garda Civil.


En 1555 instálase en Monterrei un convento e colexio  xesuíta, dando lugar a unha gran explosión demográfica na vila debido ós numerosos estudantes que residian alí e incluso na aldea anexa da Pousa
Na explanada da Praza da Constitución, enfronte ó castelo., levantábase a casa do concello, a cal contaba cun amplo soportal. Hoxe so queda unhas paredes morralentas


A Casa reitoral situábase dentro do Patio de Armas e tiña acceso tanto a este como a  Rúa Principal


A mediados do século XVI o concello dicta unhas serie de leis: os  "vagamundos" non podían permanecer máis de tres días no recinto e polas noites a partires das oito era obrigado levar fachos e non levar armas dobladas
Rúa empedrada que dá a Praza da Constitución


Antigos escalóns para unha casa que xa non existe
A finais do século XVIII a vila volvera a perder poboación e contaba con menos de 50 veciños


Ruinas do Corpo de Garda de San Francisco


Por un informe de principios do século XIX, sábese que o día 16 de cada mes había feira e a ela acudian todo xénero de mercadorías, músicos e danzantes


Segundo documentación inquistorial existía no século XIX un bordel o cal tiña moita clientela nos debanditos días de feira


Hospital de peregrinos, Construído no ano 1391e que se utiliza hoxe en día como  albergue xacobeo


Casas situadas ó pe da porta do sol


Porta de S. Francisco


Blasón e base do que foi unha garita no Baluarte de S. Fernando


Portón que defendía o camiño cara á fonte


Corpo de garda da "Nova porta do sol"


A única fonte de manantial coa que contaba a vila encóntrase fóra das murallas e foi construida no 1619  debido ó problema de abastecemento de auga que tiña a fortaleza


Esta casona foi a primeira atalaia coa que contou o castelo, máis tarde utilizouse como almacén de pólvora e gardamecha
Restos da torre cárcere que existía enfronte do corpo de S. Francisco


Casa con escudo

As últimas casas foron abandonadas a mediados do século XX, estas parecen estar paradas no tempo, como se o dono fose voltar despois dun día de labor no campo

Bibliografia: Xerardo Dasairas Valsa: Libro-Guia de Monterrei